ஜனாதிபதி ரணிலுக்கெதிராக நியுயோக் ஐ நா முன்றலில் மாபெரும் எதிரப்புப் போராட்டத்திற்கு நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் அழைப்பு

பெளத்த மயமாக்கல், சிங்களக் குடியேற்றத்தை தீவிரமாக செயற்படுத்தும், ரணிலுக்கெதிராக போராடுவோம். தியாக தீபம் திலீபன் அவர்களின் நினைவு ஊர்தியை அடித்து நொருக்கும் அரசின் தலைவர் ரணில் அமெரிக்காவில் வந்து சொற்பொழிவாற்றுவதை நாம் வேடிக்கைபார்ப்பதா?” — நாடுகடந்த தமிழீழ அரசாங்கம் UNITED NATIONS , NEW YORK, UNITED STATES, September 20, 2023/EINPresswire.com/ — தமிழர்களே நியுயோர்க் ஐ.நா முன்றில் அணிதிரள்வோம் ரணிலுக்கு தமிழர்களின் எதிர்பையும், உலகிற்குஉண்மையையும்,எடுத்துரைப்போம். 21/09/2023 அன்று நியுயோக் மாநகரில் அமைந்துள்ள ஐ.நா வில்…

Read More

Presentación de la Calculadora de Cuartiles: Simplificando el análisis estadístico

Calculadora de cuartiles Calculator.io lanza Calculadora de Cuartiles, que ayuda a realizar análisis de datos eficientes en sectores como los negocios, las finanzas y la investigación. LAS VEGAS, NEVADA, USA, November 14, 2023 /EINPresswire.com/ — En el panorama actual basado en los datos, es fundamental obtener información a partir de conjuntos de datos. La Calculadora…

Read More

Human Rights Group Calls for Government Investigation of Psychiatric Drugs’ Link to Violence After Maine Mass Shooting

At least 49 international drug regulatory agency warnings have been issued on psychiatric drugs for the risks of aggression, hostility, mania, psychosis, and violence. CCHR’s report, “Psychiatric Drugs Create Violence and Suicide,” details 60 cases of mass killing and violence committed by perpetrators who had been prescribed mind-altering psychiatric drugs as mental health treatment. CCHR…

Read More

BidHits Introduces Map-Based Search for Effortless Navigation of Government Bids

A user engaging with the BidHits platform, utilizing the map search feature to locate government bids across the U.S. The BidHits search interface screen, illustrating the process of keyword-based searching for U.S. government bids. A visual display of the BidHits map search feature, showcasing government bids across various U.S. locations. Revolutionizing Government Bid Discovery: BidHits…

Read More

Global Hyperspectral Imaging System Market Forecast 2023-2032 – Market Size, Drivers, Trends, And Competitors

Hyperspectral Imaging System Global Market Report 2023 – Market Size, Trends, And Global Forecast 2023-2032 The Business Research Company’s Hyperspectral Imaging System Global Market Report 2023 – Market Size, Trends, And Global Forecast 2023-2032 The market size of the hyperspectral imaging system is expected to grow to $41.96 billion in 2027 at a CAGR of…

Read More

TutorABC Launches New IELTS Pathway Program

TutorABC launches a new IELTS preparation course TutorABC’s IELTS Pathway Program can assist students in achieving high scores and increasing their chances of being accepted into prestigious universities. Students can acquire comprehensive answering techniques through TutorABC’s IELTS Pathway program. TutorABC, the world’s leading platform for learning languages and exam preparation, is excited to announce the…

Read More

Cómo construir un cartera de trading desde cero: webinar de expertos organizado por FXGlobe

FXGlobe Expert Traders and Teachers One trade further with FXGlobe FXGlobe Ambassador Jose Basagoiti Logo for FXGlobe FXGlobe Ambassador Alvaro Basagoti Expertos de FXGlobe enseñarán a construir una cartera de trading desde cero el 17/08. Incluye estrategias de trading, gestión de riesgo y consejos. PORT VILLA, VANUATU, August 17, 2023/EINPresswire.com/ — 17 de agosto de…

Read More

Global Geomarketing Market Research [2023-2030] | The Roadmap to Success

Geomarketing Market PUNE, MAHARASHTRA, INDIA, August 16, 2023/EINPresswire.com/ — 𝐓𝐡𝐞 𝐆𝐥𝐨𝐛𝐚𝐥 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐞𝐭 𝐎𝐮𝐭𝐥𝐨𝐨𝐤 [𝟐𝟎𝟐𝟑-𝟐𝟎𝟑𝟎] – – The Global Geomarketing Market Size Reached USD 11079.8 Million in 2021. – It is Expected to Grow at a CAGR of 21%. – The Global Geomarketing Market to Reach the Value of USD 34780.66 Million During Forecast Period. 𝐆𝐞𝐭…

Read More